Μυκηναϊκός Τάφος Μαζαρακάτων Κεφαλονιάς

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΩΝ  ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΜΑΖΑΡΑΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

Το μεγαλύτερο Μυκηναϊκό νεκροταφείο της  Κεφαλονιάς αποκαλύφθηκε στην περιοχή των Μαζαρακάτων. Εντοπίστηκε και  ερευνήθηκε πρώτη φορά το 1813 από τον αρμοστή του νησιού Colonel de Bosset. Το 1899 εντοπίζει το νεκροταφείο ο Π.  Καββαδίας και συνεχίζει τις ανασκαφές το 1908-1909.  Συνολικά ερευνήθηκαν από τον Colonel de Bosset και τον Καββαδία 16 θαλαμοειδείς τάφοι,  οι οποίοι περιείχαν 83 ταφές. Ο 17ος τάφος ήρθε στο φως το 1951 όταν  κατέρρευσε ο δρόμος. Ερευνήθηκε από τον Σπ. Μαρινάτο και στη συνέχεια  καλύφθηκε. Όλοι οι τάφοι είναι λαξευμένοι στο  φυσικό βράχο (ψαμμίτης), χρονολογούνται στη Μυκηναϊκή εποχή, έχουν  χρησιμοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 1390/70-1060/40 π.Χ.

Αποτελούνται από το δρόμο, την είσοδο και το θάλαμο. Στην κάτοψη των ερευνημένων  τάφων διαπιστώνεται αρχιτεκτονική ποικιλία ως προς το μέγεθος των δρόμων, το  σχήμα και τις διαστάσεις των θαλάμων. Οι δρόμοι συχνά έχουν μεγάλο μήκος που  φτάνει τα 8,50μ. και τα 10μ, οδηγούν στην είσοδο και από εκεί στο θάλαμο. Η  είσοδος είναι στενότερη του δρόμου, δεν έχει πάντα κανονικό σχήμα και συνήθως μετά  τον ενταφιασμό φράζεται με ξερολιθιά. Οι διαστάσεις των θαλάμων ποικίλουν,  άλλοι είναι μικροί (1,60μ.x1,35μ.)  με λίγες ταφές και άλλοι μεγαλύτεροι (5,50μ.x6,50μ.) με περισσότερες ταφές. Ποικίλει  επίσης και το σχήμα των θαλάμων καθώς υπάρχουν τετράγωνοι, τραπεζιόσχημοι και  ελλειπτικοί. Στο εσωτερικό των θαλάμων ανοίγονται αρκετοί λάκκοι για τον  ενταφιασμό των νεκρών. Οι περισσότεροι έχουν διαστάσεις περίπου όσο το φυσικό  μέγεθος ενός άντρα ή και μεγαλύτερο. Το βάθος των λάκκων ποικίλει, ο βαθύτερος  έχει βάθος 2,50μ. Οι νεκροί θάβονται σε συνεσταλμένη στάση είτε στα δεξιά είτε  στα αριστερά. Οι τάφοι χρησιμοποιούνται αρκετές φορές καθώς επικρατεί το έθιμο  της ανακομιδής. Tα  αντιπροσωπευτικά κτερίσματα από το νεκροταφείο των Μαζαρακάτων παρουσιάζονται στο  Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου.

Βιβλιογραφία:

Καββαδίας,  Π.1909, Προϊστορική  Αρχαιολογία εν Ελλάδι,  Αθήναι.

Μαρινάτος,  Σπ. 1951, Ανασκαφαί εν Κεφαλληνίαι, ΠΑΕ, 184-186.

Μόσχος,  Ι. 2007, Περιοχή των Πρόννων και η ανατολική ακτή της Κεφαλονιάς  πριν από την ιστορία. Τοπογραφία της νήσου, κατάλογος των θέσεων και  συμπεράσματα, Πρακτικά Συνεδρίου για τα  Γράμματα, την Ιστορία και την Λαογραφία της Περιοχής των Πρόννων, Πόρος  Κεφαλονιάς 2005, 227-324.

Souyoudzoglou –  Haywood, Chr. 1999, he Ionian Islands in  the Bronze Age and Early Iron Age.

Πηγή: http://www.leepka.gr/arxaiologikoi_mazar.php

One thought on “Μυκηναϊκός Τάφος Μαζαρακάτων Κεφαλονιάς

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.